Chào mừng quý vị đến với kênh hỗ trợ trực tiếp trên website của chúng tôi. Phần này dành riêng cho các khách hàng thành viên. Xin vui lòng đăng nhập với tên truy cậpmật khẩu mà chúng tôi đã cung cấp cho quý vị.

Mở yêu cầu/Open A New Ticket


Vui lòng cung cấp chi tiết thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn. Để cập nhật 1 yêu cầu đã mở, xin đăng nhập.
Please provide as much detail as possible so we can best assist you. To update a previously submitted ticket, please login.

Open a New Ticket

Kiểm tra yêu cầu/Check Ticket Status


Chúng tôi cung cấp lịch sử tất cả các yêu cầu hiện thời và yêu cầu đã được xử lý hòan tất của bạn.
We provide archives and history of all your current and past support requests complete with responses.

Check Ticket Status

Please Wait!

Please wait... it will take a second!